Wie zijn wij?

Wij zijn sinds 1991 gespecialiseerd in het maken van echtscheidingsconvenanten, het opstellen van een ouderschapsplan, kinderalimentatieberekening en partneralimentatieberekening, respectievelijk draagkrachtberekeningen voor particulieren, DGA’s, zelfstandige ondernemers, ZZP ers, scheidingsbemiddelaars, mediators en advocatenkantoren. Tevens kunt u bij ons terecht voor een onafhankelijk second opinion. Het maken van alimentatieberekeningen en opstellen van een ouderschapsplan is en blijft maatwerk en wordt afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden. U heeft aan ons een betrouwbare en gespecialiseerde intermediair  die bekend is met de actuele relevante alimentatie jurisprudentie en die u het concipiëren van door de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland geaccepteerde alimentatieberekeningen tegen een acceptabele kostprijs uit handen neemt. Zowel in verband met (naderende) echtscheidingen, als in het kader van herzieningsprocedures en verhaal van bijstand door de gemeentelijke sociale dienst, bent u bij ons aan het juiste adres. Hoe eerder u uw vraag of probleem aan ons voorlegt, hoe beter uw belangen kunnen worden gediend! Bovendien is het vaak goedkoper u vooraf te laten adviseren, dan (achteraf) te moeten procederen. Voorkomen is beter èn goedkoper dan vóórkomen. Uw zeer beperkte kosten aan ons zijn door u snel terugverdiend.

Tremanormen.nl heeft een visie. Onze visie is het willen werken aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin de rechten en plichten van alimentatiegerechtigden en onderhoudsplichtigen gewaarborgd kunnen worden. Gelijke rechten en gelijke kansen voor alle mensen, ongeacht religie, geslacht of afkomst. Persoonlijke aandacht, een resultaat- en oplossingsgerichte aanpak, efficiëntie en maatwerk staat in een hoog vaandel binnen tremanormen.nl.

Tremanormen.nl beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van behoefte- en draagkrachtberekeningen en overige complexe berekeningen. Door onze brede kennis en expertise kan tremanormen.nl u maximaal van dienst zijn bij complexe berekeningen. Luisterend naar onze opdrachtgever zijn wij in staat om ergernissen over alimentatie – in de ruimste zin van het woord – tot een minimum te reduceren en te verminderen.

Tremanormen.nl is het gelukt om in de afgelopen 25 jaren een specialisatie op te bouwen, waardoor de toekomst efficiënt en kostenbesparend tegemoet kan worden gezien.

Tremanormen.nl biedt haar diensten aan voor een ieder die zich wil onderscheiden van zijn mede lotgenoten en bereid is om creatief, grensverleggend en resultaat- en oplossingsgericht te handelen op basis van een “met beide benen op de grond” filosofie.

Tremanormen.nl spreekt de “taal” van de betrokkenen en de rechter, daarom is de aanpak laagdrempelig. Niet voor niets halen wij een zeer hoge successcore!

Onderstaand de diensten die tremanormen.nl u kan bieden:

• netto (her)berekening hoogte/behoefte kinderalimentatie
• netto (her)berekening hoogte/behoefte partneralimentatie
• netto (her)berekening hoogte/behoefte kinder- + partneralimentatie
• bruto (her)berekening hoogte/behoefte kinderalimentatie
• bruto (her)berekening hoogte/behoefte partneralimentatie
• bruto (her)berekening hoogte/behoefte kinder- + partneralimentatie
• netto (her)berekening maximale draagkracht
• bruto (her)berekening maximale draagkracht
• netto (her)berekening hoogte/behoefte bij AOW-pensioen
• bruto (her)berekening hoogte/behoefte bij AOW-pensioen
• aanschrijven alimentatieplichtige bij betalingsachterstand
• aanschrijven alimentatieplichtige bij verhuizing
• aanschrijven alimentatiegerechtigde bij samenwoning
• aanschrijven alimentatieplichtige kennisgeving indexering
• aanschrijven alimentatieplichtige bij achterstand indexering
• melding samenwoning met mogelijk vervallen alimentatie
• melding samenwoning met definitief vervallen alimentatie
• melding beëindiging samenwoning met herleving alimentatie
• echtscheidingsbemiddeling en/of echtscheidingsbegeleiding
• begeleiding bij uw (voorgenomen) echtscheiding
• opstellen ouderschapsplan
• opstellen echtscheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst

 

Eén ding is zeker, u wordt er altijd beter van:

  • Lukt het ons u een gunstiger alimentatie te berekenen, dan betekent dat direct voordeel voor u!
  • Lukt het ons niet om u een gunstiger alimentatie te berekenen, dan heeft u daarmee een bevestiging dat de huidige alimentatie of verhaalbijstand correct is vastgesteld of overeengekomen.

Vragen of advies? bel: 06 53 268 112