Werkwijze

De dienstverlening kan, afhankelijk van de noodzaak daartoe en de wensen van de opdrachtgever, aanvangen door middel van een persoonlijk gesprek bij de opdrachtgever, of op ons kantoor plaatsvinden. De berekeningen en adviezen kunnen per fax, e-mail, of PostNL worden toegezonden. Bij onze adviezen op maat ontvangt u altijd informatie over de wijze van berekenen gebaseerd op de actuele Tremanormen.

Het netto model is veel eenvoudiger van opzet dan het bruto model en bedoeld voor alimentatieplichtigen met een inkomen van niet meer dan € 1.400,= bruto per maand.

Het bruto model is de meest uitgebreide methode voor het maken van een alimentatieberekening. Dit model komt in aanmerking als het bruto inkomen van betrokkene meer bedraagt dan € 1.400,= per maand.

Als het gaat om inzicht te verkrijgen in de opbouw van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de vraag welk inkomen de alimentatieplichtigen zich zouden moeten verwerven om in die behoefte te kunnen voorzien, dan bent u aangewezen op een behoefteberekening.

De kosten worden altijd indien mogelijk vooraf bekend gemaakt. De aan de werkzaamheden verbonden kosten zijn een goede investering. U weet in ieder geval, dat de bedragen conform de geldende normen zijn vastgesteld. Bovendien, niet onbelangrijk: de kosten zijn snel terugverdiend indien zonder (her)berekening een niet correcte alimentatie zou worden betaald.

Waarom tremanormen.nl

Waarom zou u de alimentatie laten (her)berekenen door een succesvolle specialist met jarenlange ervaring zoals tremanormen.nl? Het antwoord is simpel. De financiële consequenties van een onjuist maandelijks alimentatiebedrag zijn door de tijdsduur van de alimentatielooptijd aanzienlijk.

Stel: een kinderalimentatieduur van 19 jaar, of 228 maanden. Bij een verschil van € 50,– per maand is het totale verschil tenminste € 11.400,– (exclusief de jaarlijkse verhoging wegens de wettelijke indexering).

Stel: een partneralimentatieduur van 12 jaar, of 144 maanden. Bij een verschil van             € 150,– per maand is het totale verschil tenminste € 21.600,– (exclusief de jaarlijkse verhoging wegens de wettelijke indexering).

Stel: indien een alimentatieplicht ten gevolge van limitering niet eindigt of door de rechter beëindigd wordt op het moment dat de alimentatiegerechtigde een AOW-uitkering gaat ontvangen, zal zich op dat moment als regel wel een wijziging van omstandigheden voordoen, waardoor het bestaande alimentatiebedrag niet meer aan de wettelijke maatstaven beantwoordt. De behoefte van de alimentatiegerechtigde neemt immers af met circa € 1.166,– per maand (dit is het bruto AOW-pensioen voor een alleenstaande met ingang van 1 januari 2012 inclusief vakantietoeslag). Bij een verschil van € 1.166,– per maand gedurende 5 jaar, of 60 maanden is het totale verschil tenminste € 69.960,– (exclusief de jaarlijkse verhogingen per 1 januari en 1 juli).

Vandaar dat het van belang is om niet alleen direct bij het begin, maar ook bij al lopende alimentaties, een (her)berekening te laten uitvoeren door een specialist zoals tremanormen.nl.

Eén ding is zeker, u wordt er altijd beter van:

  • Lukt het ons u een gunstiger alimentatie te berekenen, dan betekent dat direct voordeel voor u!
  • Lukt het ons niet om u een gunstiger alimentatie te berekenen, dan heeft u daarmee een bevestiging dat de huidige alimentatie of verhaalbijstand correct is vastgesteld of overeengekomen.

Vragen of advies? bel: 06 53 268 112