Schriftelijk verzoek tot wraking afgewezen

Bron: Rechtspraak.nl, 3 augustus 2012, LJN: BX2975, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 414667 / HA RK 12-126

Wrakingnummer 2012/13

Schriftelijk verzoek tot wraking. Verzoeker heeft aangevoerd dat hij op de zitting, waar een tweetal door Bureau Jeugdzorg ingediende verzoekschriften plaatsvond, om aanhouding van de zaak heeft verzocht totdat hij over het volledige dossier van Bureau Jeugdzorg zou beschikken. De rechter heeft zich volgens verzoeker over dat verzoek niet uitgelaten. Naar het oordeel van de wrakingskamer kan In het midden blijven of, zoals de rechter heeft aangevoerd, de beslissing omtrent het verzoek tot aanhouding onderdeel zou uitmaken van de uitspraak. Ook indien met verzoeker wordt aangenomen dat de beslissing hierover al op de zitting is gegeven, kan dat niet tot toewijzing van het wrakingsverzoek leiden. In dat geval betreft het namelijk een beslissing van procesrechtelijke aard waartegen het middel van wraking in beginsel niet met succes kan worden ingesteld. Dat het in dit geval gaat om een beslissing die voor verzoeker onwelgevallig is, kan niet tot de conclusie leiden dat er sprake is van (de schijn van) vooringenomenheid. Verzoek afgewezen.

Rechter gewraakt om bijbaan

Een rechter in Den Bosch is van een zaak gehaald, omdat ze training had gegeven aan medewerkers van de FIOD. Bij de zaak die de bestuursrechter onder de hamer had, was de FIOD betrokken.

Het wrakingsverzoek werd gedaan door de advocaten van een vrouw uit Helmond die was ontslagen op basis van een FIOD-onderzoek. De zaak ging over haar ontslag.

In de uitspraak van de wrakingskamer, die in het bezit is van het persbureau ANP, staat: “Dat de rechter trainingen heeft gegeven aan opsporingsambtenaren van de FIOD, rechtvaardigt de bestaande vrees voor een gebrek aan onpartijdigheid”.
Partijdigheid

De wrakingskamer vindt dat iedere schijn van partijdigheid moet worden vermeden.

De rechter gaf trainingen in opdracht van een commercieel bedrijf. Ze trainde cursisten in het optreden als getuige in een rechtszaak.

De rechtbank in Den Bosch kan nog niet zeggen of de rechter haar bijbaan als trainer mag houden.

Bron: NOS