Belangrijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw draagkracht

Sinds 1 januari 2012 is de maximumleeftijd waarop recht bestaat op persoonsgebondenaftrek voor uitgaven voor  kosten van levensonderhoud verlaagd tot 21 jaar (voorheen 30 jaar). Het minimumbedrag dat recht geeft op aftrek van uitgaven voor kosten van levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar bedraagt € 136 per maand.

Sinds 1 januari 2012 is het maximaal bijdrageloon van de fiscale bijtelling inkomensafhankelijke bijdrage ZVW € 50.064 (voorheen € 33.427). Deze wijziging is op iedereen van toepassing, derhalve ook op een DGA en een zelfstandig ondernemer.

Geen verhoging griffierechten

De verhoging van de griffierechten gaat gelukkig niet door. Door de verhoging zou het voor nog meer mensen moeilijker worden om toegang tot de rechter te krijgen.

Vanwege de financiële crisis is het voor veel mensen moeilijker om bij een juridisch conflict over te gaan tot procederen. We constateerden in 2011 een daling van 30% in het aantal opgestarte rechtszaken ten opzichte van 2010, terwijl het aantal juridische vraagstukken gelijk is gebleven. Deze trend zet zich in 2012 voort.

Crisis en bezuinigingen
Een reden hiervoor is het feit dat de algemene financiële positie van de Nederlander door de crisis en bijkomende bezuinigingen is verslechterd. Een grote groep mensen staat wel degelijk in hun recht, maar kunnen dit recht niet afdwingen door een gebrek aan financiële middelen. Het aantal afwijzingen van aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand neemt al toe en advocaten zijn steeds minder snel geneigd om op basis van subsidies te werken, omdat de bijdrage voor de advocaat is gedaald.

Verhoging griffierecht
Velen zagen het dan ook niet als een positieve ontwikkeling dat de overheid had aangekondigd dat dit jaar de griffierechten fors zouden stijgen. Het griffierecht is een heffing die partijen moeten betalen voor een civiele procedure of bestuursrechtelijke procedure. De toegang tot de rechter zou voor de gemiddelde Nederlander door de stijging nog meer in het geding komen.

Een paar weken geleden werd echter duidelijk dat de verhoging van de griffierechten gelukkig niet doorgaat, een direct gevolg van de val van het kabinet. In het bezuinigingspakket van ruim 12 miljard euro dat vorige week overeengekomen werd, werden de geplande maatregelen van het gevallen kabinet geschrapt, waaronder de verhoging van de griffierechten.