Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen beschikbaar

In deze versie van de bijlage (juli 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen houden verband met de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand per 1 juli 2012. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats. De bijlage 2012 tweede helft is te downloaden op www.tremarapport.nl

Share

Gedurende de maand juni 2012 19% BTW korting op draagkrachtberekeningen

In de maand juni 2012 betaald u voor het maken van een draagkrachtberekening geen 19% BTW. De 19% BTW komt voor rekening van tremanormen.nl. Voorwaarde is echter wel, dat zowel het opdrachtformulier voorzien van bewijsstukken en uw betaling op uiterlijk 30 juni 2012 door tremanormen.nl moeten zijn ontvangen. De korting geldt voor een netto-draagkrachtberekening, bruto-draagkrachtberekening en behoefteberekening.

Share

Lenteakkoord kent ook bittere gevolgen voor de hoogte van de reeds vastgestelde alimentatie.

Werkend Nederland moet de grootste klappen opvangen van de ingrijpende maatregelen van de Kunduz coalitie.

De btw-verhoging per 1 oktober 2012 van het hoge tarief van 19- naar 21% (dit is een stijging van meer dan 10% !!!), de eigen bijdrage verhoging en een hoger eigen risico van  € 220 per jaar naar € 350 per jaar (dit is een stijging van meer dan 59% !!!) zijn de gevolgen van de voorgestelde maatregelen door de Kunduz coalitie. Wie reiskosten maakt voor woon-werkverkeer wordt fors extra belast door het afschaffen van de nu nog onbelaste reiskostenvergoeding en kan honderden euro´s per jaar meer kwijt zijn om inkomsten te verwerven.

Door de alsmaar stijgende werkeloosheid en lastenverzwaringen vanwege de economische crisis, is het niet ondenkbaar, dat de onderling overeengekomen- of door de rechter opgelegde kinderalimentatie en/of partneralimentatie niet meer in overeenstemming is met uw draagkracht.

Wellicht dat een herberekening ook voor u op korte termijn al voordeel op kan leveren.

Share

Wat zijn tremanormen?

De Tremanormen worden door rechtbanken gebruikt om alimentaties uit te rekenen

Het rapport Alimentatienormen (ook wel genaamd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’) bevat normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie. Met het rapport wordt beoogd de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid te bevorderen en de acceptatie bij de rechtzoekende van de beslissing van de rechter te vergroten.

De zekerheid van de juiste berekening

De door ons gebruikte rekentool INA is het alimentatierekenprogramma dat wordt gebruikt door de rechterlijke macht. Mede hierdoor is het de meest gebruikte rekentool voor alimentatie in Nederland. In INA kunnen stap voor stap de diverse posten worden ingevuld en nagelopen. Zo kunnen onder meer de draagkracht, behoefte, en de verdeling van de kosten van kind(eren) nauwkeurig berekend worden.

Share