Wie kunnen er een berekening aanvragen bij TREMANORMEN.NL?

Wanneer u de hoogte van de alimentatie door een onafhankelijke partij wilt laten berekenen, kunt u dat door TREMANORMEN.NL laten doen. TREMANORMEN.NL dient hiertoe over de financiële gegevens van beide partijen te beschikken. U kunt uw (ex-)partner verzoeken hier aan mee te werken en zelf zijn of haar gegevens te laten toesturen. Ook kan één partij alle correspondentie en telefoongesprekken met TREMANORMEN.NL voeren en alle relevante stukken van beide partijen toesturen. U kunt namelijk kiezen uit de volgende opties:

• Beide partijen sturen de gegevens en stukken afzonderlijk op
• Eén van de partijen stuurt de gegevens en stukken van beide partijen op.

Er kan verzocht worden om een berekening als u uit elkaar gaat of reeds uit elkaar bent, maar het alimentatiebedrag naar uw mening niet langer juist is.

Welke rechten kan ik ontlenen aan een berekening door TREMANORMEN.NL?

TREMANORMEN.NL maakt berekeningen op basis van de verstrekte gegevens. Een advies over de hoogte van de alimentatie door TREMANORMEN.NL is niet bindend. U bent dus niet verplicht om deze berekeningen aan te houden. Wanneer u en uw (ex-)partner het wel eens zijn met de berekening, kunt u dit bedrag vast laten leggen door de rechter. Ook kunt u het bedrag opnemen in een convenant en de rechter verzoeken dit vast te leggen in de beschikking.

Indicatieve berekening kinderalimentatie € 125,00

Indicatieve berekening kinderalimentatie

Wilt u een indicatieve berekening kinderalimentatie laten maken? stuur ons dan per e-mail onderstaande gegevens toe.

Opgave van netto maandinkomen incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering/bonus:

Man €

Vrouw €

Kindgebonden budget voor scheiding €

Kindgebonden budget na scheiding inclusief alleenstaande ouderkop €

 

Kinderen                    Leeftijd           Dagen omgang per week

Kind 1                          …………..           1, 2, 3 en meer

Kind 2                          …………..           1, 2, 3 en meer

Kind 3                          …………..           1, 2, 3 en meer

Kind 4                          …………..           1, 2, 3 en meer

Hoofdverblijf van de kinderen bij de Man of bij de Vrouw?

Stuur bovenstaande gegevens inclusief uw naam en telefoonnummer naar: d.greveling@tremanormen.nl

Na ontvangst van uw betaling ad. € 125,00 op IBAN-rekeningnummer NL54 KNAB 0257 0484 48 t.n.v. Greveling rechtshulp wordt de berekening binnen twee werkdagen aan u toegezonden.

Er wordt gerekend met de thans geldende  normen en de daarbij behorende bedragen die zijn opgeteld tot een bedrag. Het resultaat is slechts een indicatie. Wil u een nauwkeurige berekening laten maken neem dan telefonisch contact op met 06 53 268 112.

Partneralimentatieberekening huwelijks gerelateerde behoefteberekening

Partneralimentatieberekening laten maken? tremanormen.nl is de specialist in het maken van uw Partneralimentatieberekening / huwelijks gerelateerde behoefteberekening. Voor informatie bel 06 53 268 112.

Er komt bij het bepalen van een 1e vaststelling van een partneralimentatieberekening (PA) 2017 en een huwelijks gerelateerde behoefteberekening overeenkomstig de wettelijke maatstaven nogal wat kijken. Het is een aandachtspunt waarover u eerder niet hoefde na te denken en dat kan natuurlijk voor onrust zorgen. Daarnaast spelen de emotionele aspecten uiteraard ook nog een rol.

Tremanormen.nl kan u tijdens dat proces bijstaan op juridisch, financieel en fiscaal gebied en deze berekeningen voor u maken. Neem gerust kosteloos telefonisch op 06 53 268 112 of per email contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek òf wanneer u concrete vragen hebt, of het antwoord op uw vraag op deze site niet hebt kunnen vinden. Zo krijgt u op het praktische vlak in ieder geval alvast een stuk rust en zekerheid terug.

Voor het maken van de 1e vaststelling van een partneralimentatieberekening (PA) 2018 en een huwelijksgerelateerde behoefteberekening zijn een aantal gegevens nodig. De berekeningen kunt u al binnen twee dagen na ontvangst van de gevraagde stukken tegemoet zien.

De door u aan te leveren gegevens en bewijsstukken voor het maken van een partneralimentatieberekening zijn:

  • Naam + geboortedatum van de man (AP = alimentatie plichtige) en de vrouw (AG = alimentatiegerechtigde)
  • Jaaropgaaf 2017 van de man (AP) en de vrouw (AG) + de laatste drie salaris-/uitkeringsspecificaties van beiden
  • kopie belastingaangifte IB/PVV 2017 van de man en de vrouw
  • betalingsbewijs huurwoning van de man en de vrouw (indien van toepassing)
  • jaaropgave + betalingsbewijs hypotheekrente, overlijdensrisicoverzekering, aflossing (spaar)hypotheek, premie levensverzekering en de aanslag 2018 gemeentelijke belastingen waar de WOZ-waarde uit blijkt (indien van toepassing)
  • polis zorgverzekering 2018 van de man en de vrouw
  • alles wat volgens u verder van belang is
  • een telefoonnummer voor het stellen van eventuele vragen

Tremanormen.nl is de specialist in uw partneralimentatieberekening

In het Tremarapport vindt u alle antwoorden op uw eventuele openstaande vragen, bel anders met 06 53 268 112.