Wat zijn tremanormen?

De Tremanormen worden door rechtbanken gebruikt om alimentaties uit te rekenen

Het rapport Alimentatienormen (ook wel genaamd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’) bevat normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie. Met het rapport wordt beoogd de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid te bevorderen en de acceptatie bij de rechtzoekende van de beslissing van de rechter te vergroten.

De zekerheid van de juiste berekening

De door ons gebruikte rekentool INA is het alimentatierekenprogramma dat wordt gebruikt door de rechterlijke macht. Mede hierdoor is het de meest gebruikte rekentool voor alimentatie in Nederland. In INA kunnen stap voor stap de diverse posten worden ingevuld en nagelopen. Zo kunnen onder meer de draagkracht, behoefte, en de verdeling van de kosten van kind(eren) nauwkeurig berekend worden.