Wettelijke indexering bedragen levensonderhoud 2020

Wettelijke indexering bedragen levensonderhoud 2020- beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wettelijke indexering – bedragen levensonderhoud 2020 gewijzigd. Het percentage waarmee de bestaande, gewijzigde of vastgestelde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 2,5 %

Bekijk de wettelijke indexering beschikking wijzigingspercentage bedragen levensonderhoud 2019 via onderstaande link:

Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 oktober 2019, nr. 58409, Directie Wetgeving Juridische Zaken, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020)

Wie kunnen er een berekening aanvragen bij TREMANORMEN.NL?

Wanneer u de hoogte van de alimentatie door een onafhankelijke partij wilt laten berekenen, kunt u dat door TREMANORMEN.NL laten doen. TREMANORMEN.NL dient hiertoe over de financiële gegevens van beide partijen te beschikken. U kunt uw (ex-)partner verzoeken hier aan mee te werken en zelf zijn of haar gegevens te laten toesturen. Ook kan één partij alle correspondentie en telefoongesprekken met TREMANORMEN.NL voeren en alle relevante stukken van beide partijen toesturen. U kunt namelijk kiezen uit de volgende opties:

• Beide partijen sturen de gegevens en stukken afzonderlijk op
• Eén van de partijen stuurt de gegevens en stukken van beide partijen op.

Er kan verzocht worden om een berekening als u uit elkaar gaat of reeds uit elkaar bent, maar het alimentatiebedrag naar uw mening niet langer juist is.

Tremarapport 2019, Rapport alimentatienormen + bijlagen beschikbaar!

Vanaf heden is het vanaf januari 2019 geldende Tremarapport 2019 – Rapport alimentatienormen met alle bijlagen bij het Rapport beschikbaar!
Download hier het Tremarapport – Rapport alimentatienormen 2019 en de bijlagen

TREMARAPPORT 2019 – ALIMENTATIENORMEN BESCHIKBAAR – in januari 2019 IS HET AANGEPASTE TRemarapport 2019- RAPPORT ALIMENTATIENORMEN GEPUBLICEERD. U KUNT DEZE DOWNLOADEN VIA TREMARAPPORT.NL

De download bestaat uit:

  • Rapport alimentatienormen versie 2019-1
  • Behoeftetabel 2019
  • Draagkrachttabel 2019
  • Bijlage 2019 eerste helft, inclusief model voor de bruto- en netto methode
  • Nieuwe richtlijn kinderalimentatie m.i.v. 1 april 2013
  • Toelichting op voorstel wijziging rapport alimentatienormen
  • Vragen, antwoorden draagkracht en aanvaardbaarheidstoets
  • Rapport kosten kinderen tot vaststelling van kinderalimentatie
  • Nota Alimentatie en Winst uit onderneming
  • Artikel A. Roelvink-Verhoef: Alimentatie en de ondernemer: de verhouding tussen winst, kasstromen en draagkracht
>> Ga naar download Tremarapport en de bijlagen <<

Welke rechten kan ik ontlenen aan een berekening door TREMANORMEN.NL?

TREMANORMEN.NL maakt berekeningen op basis van de verstrekte gegevens. Een advies over de hoogte van de alimentatie door TREMANORMEN.NL is niet bindend. U bent dus niet verplicht om deze berekeningen aan te houden. Wanneer u en uw (ex-)partner het wel eens zijn met de berekening, kunt u dit bedrag vast laten leggen door de rechter. Ook kunt u het bedrag opnemen in een convenant en de rechter verzoeken dit vast te leggen in de beschikking.