Indexeringspercentage alimentatie 2013 bekend

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud (kinderalimentatie en partneralimentatie) met ingang van 1 januari 2013 wordt verhoogd, is vastgesteld op 1,7.

Ieder jaar publiceert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen  in het afgelopen jaar.

Een afschrift van de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud van 1 november 2012, zoals gepubliceerd  in de Staatscourant van 1 november 2012, nummer 22375, is vanaf heden te downloaden onder de knop downloads op de website van tremanormen. In deze beschikking zijn tevens de wijzigingspercentages vanaf 1975 opgenomen.

Share

Auteur: tremanormen.nl

Specialist in het berekenen van kinderalimentatie, partneralimentatie, draagkrachtvergelijking en behoefteberekeningen