De kosten

  • Zoals u hierna zult lezen, komt er bij het bepalen van welke netto of bruto berekening(en) in uw concrete geval zowel wenselijk als noodzakelijk is, nogal wat kijken. Het is een aandachtspunt waarover u eerder niet hoefde na te denken en dat kan natuurlijk voor onrust zorgen. Daarnaast spelen de emotionele aspecten uiteraard ook nog een rol.
  • Tremanormen.nl kan u tijdens dat proces bijstaan op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Neem gerust kosteloos telefonisch op 06 53 268 112 of per email contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek òf wanneer u concrete vragen hebt, of het antwoord op uw vraag op deze site niet hebt kunnen vinden. Zo krijgt u op het praktische vlak in ieder geval alvast een stuk rust en zekerheid terug.

Op het internet gratis of tegen zeer geringe kosten een draagkrachtberekening maken is slechts een zeer grove indicatieve berekening voor u zelf, welke voor een ondernemer of DGA of personen met sterkt wisselende inkomsten door bonussen, provisie, onregelmatigheidstoeslagen etc. of een bruto maandinkomen hoger dan € 1.400,00 en enig of een aanzienlijk vermogen en/of een al dan niet te verkopen eigen woning, en/of personen met kinderen uit een eerder huwelijk, en/of personen met een complexe financiële situatie beslist niet geschikt is en er om die reden door de rechter op een indicatieve draagkrachtberekening geen acht zal worden geslagen.

Indien u geen alimentatie- of behoefte berekening wenst, doch wel advies, kunnen wij wel uw vragen  beantwoorden of u adviseren. De daaraan verbonden kosten bedragen € 25,– incl. BTW (telefonisch), respectievelijk € 35,– incl. BTW (per email). Voor complexe en tijdrovende beantwoording van uw vragen, kan van deze tarieven worden afgeweken. In dat geval wordt dat aan u gemeld. Met beantwoording van uw vragen per email of telefonisch wordt na ontvangst van uw betaling aangevangen.

De kosten voor een netto alimentatieberekening t.b.v. kinderalimentatie en/of partneralimentatie of voor een behoefteberekening bedragen vanaf € 140,00 incl. BTW en kantoorkosten. Er zijn geen extra of verborgen kosten. De berekening wordt gemaakt zodra uw betaling is ontvangen. U ontvangt een maatwerk draagkrachtberekening per email. De alimentatieberekening / draagkrachtberekening is gebaseerd op de door u aangeleverde informatie en op de Tremanormen.

Voor een prijsopgave van een bruto alimentatieberekening t.b.v. kinderalimentatie en/of partneralimentatie en/of jusvergelijking en draagkrachtvergelijking dient u eerst telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij samen met u kunnen afstemmen welke draagkrachtberekening in uw situatie geïndiceerd is en welke kosten daaraan zijn verbonden.

N.B. Bovenstaande tarieven zijn niet van toepassing wanneer sprake is van een DGA of eigen onderneming. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen voor een maatwerkoplossing.

Eén ding is zeker, u wordt er altijd beter van:

  • Lukt het ons u een gunstiger alimentatie te berekenen, dan betekent dat direct voordeel voor u!
  • Lukt het ons niet om u een gunstiger alimentatie te berekenen, dan heeft u daarmee een bevestiging dat de huidige alimentatie of verhaalbijstand correct is vastgesteld of overeengekomen.

Vragen of advies? bel: 06 53 268 112